cordys_sotet

PÁLYÁZATOK

Inkubátorház Projekt leírása

A Tiszaújváros Transz Kft. a Miskolc, Repülőtéri u. 4. sz. alatt található, saját tulajdonú telephelyén, már meglévő épületrészek átalakításával, korszerűsítésével kívánja megvalósítani az induló vállalkozások részére betelepülési lehetőséget biztosító inkubátorházat.

A kezdő vállalkozások körében elvégzett előzetes igényfelmérés alapján, miskolci telephelyünk bizonyult az olyan gazdasági magpontnak, amely kiválóan alkalmas erre a fejlesztési célra. Ennek több objektív oka van: telephelyünk környezetében számos jelentős vállalkozás található, Miskolc a Régió központjában van, számos kiváló szakképzettséget nyújtó középiskola és szakképző intézmény megtalálható itt, illetve a magas munkanélküliség mutatói hatására számos támogatás, program van kínálatban az újonnan alakuló vállalkozások számára.

A létesítendő inkubátorházba betelepülő vállalkozások – a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban – kezdő, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő, elsősorban mikro- és kisvállalkozások. Cégünknek, mint az inkubátorház üzemeltetőjének célja, hogy a betelepülő vállalkozásokat segítsük a növekedési pályára való lépésükben, a hozzáadott érték növeléséhez és az új munkahelyek teremtéséhez. Ennek érdekében nyújtott tanácsadási szolgáltatások-, korszerű irodai felszereltség biztosítása, kedvezményes bérleti szerződési feltételek biztosítása: támogatási forrást igényelnek.

Az inkubátorházat a meglévő, jelenleg használaton kívüli ingatlan részeinek korszerűsítésével, átalakításával tervezzük létrehozni.

Céljaink között szerepel: a projekt megvalósítását követő évben elérni az inkubátorház kihasználtságának a 80 %-át, második évben pedig a 100 %-át. A projekt hatására 10 kezdő vállalkozás kiváló működési feltételekkel növekedési pályán indulhat, illetve 20 új munkahely jön létre. Projekt tervezett hatásait az
elvégzett szükségletfelmérés támasztja alá. Cégünk eddigi sikeres működését is a beruházásokat megelőző, potenciális bérlők körében folytatott tárgyalásokra alapozta.

Projektünk előkészítéséhez külső szakértő cég segítségét vettük igénybe.

Egyik átalakítandó épület: a volt munkásszálló épülete II. szintjén kialakításra kerülnek az irodák-, felszerelt oktató/konferenciaterem és egyéb kiszolgáló helyiségek. A betelepülő vállalkozások sikeres, zökkenőmentes adminisztrációs, üzleti tevékenység elősegítését a projekt keretében beszerzésre kerülő irodagépek, számítógépek biztosítják.

A volt munkásszálló alagsorában kialakításra kerülnek a betelepülő vállalkozások összeszerelő-, gyártó üzemhelyiségei és egyik raktárhelyiség.

A betelepülő vállalkozások toborzásához, rotációjához, az inkubátorház szélesebb körben történő népszerűsítésének érdekében saját honlap-, tájékoztató prospektusok- és elektronikus adathordozók elkészíttetését tervezzük.

A volt oktatási és irodai célokra használt épület alagsorában a szépségápolási, illetve a jóléti szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek kerülnek kialakításra.

A projekt kifogástalan megvalósítását tapasztalt projektmenedzsment biztosítja.
Cégünk, az inkubátorházba betelepülő vállalkozások számára 15 parkolóhelyet alakít ki.

Projekt során megvalósul az ÉMÁSZ hálózatfejlesztése.

A beruházást terveink szerint 2010. második félévében szeretnénk megvalósítani.

Végrehajtó szervezet tagjai: projektmenedzser, projektmenedzser asszisztens, műszaki menedzser és pénzügyi menedzser. Fontosabb feladatai: projekt szakmai irányítása, határidők betartása, feladatok koordinálása, információ szakszerű áramoltatása, projekt megvalósítása során műszaki tartalmának az ellenőrzése, folyamatok felügyelete, üzleti, pénzügyi és promóciós feladatok meghatározása, koordinálása, végrehajtása.

A projekt keretében létrejövő inkubátorház a kiváló ingatlan kereteken túl, segítséget nyújt a betelepülő 10 vállalkozás számára az üzleti-, marketing-, vállalkozásfejlesztési-, stratégiai-, jogi kérdésekben tanácsadással.
A vállalkozók rendelkezésére állnak az üzemhelyiségek, raktárak, az adminisztratív feladatok végzéséhez szükséges fejlett infrastruktúra: irodai gépek, oktató/ konferencia terem. Cégünk vállalja az inkubátorház takarítását és karbantartását. A dolgozók számára működik a melegétkezést biztosító büfé.

A fejlesztés tervezett pénzügyi kerete:

Projekt előkészítés költsége: Üzleti és marketing terv és a tervdokumentáció készítésének költsége: 1.840.000 Ft,
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások, befektetés ösztönzés, piacra jutás költsége: 2.090.000 Ft,
Eszközbeszerzés költségei: 513.613 Ft
Építési, infrastrukturális beruházások költségei: 134.794.579 Ft.
Tervezett projekt összes költsége: 139.238.192 Ft

KEOP-4.9.0/11-2011-0114

TÁMOP-6.1.2-11/2012-0073

GOP-3.2.1-11-2012-0010

Regionális logisztikai központ kialakítása a Tiszaújváros Transz Kft. miskolci Repülőtér úti telephelyén.

A megkezdett fejlesztés célja: hogy 5 000 m2 feletti raktárkapacitás elérésével a Tiszaújváros Transz Kft., olyan regionális logisztikai központtá váljon, amely képes a környező multinacionális cégek legszigorúbb igényeinek megfelelő komplex logisztikai szolgáltatás nyújtására.

A beruházás költségeinek 62,5%-át a Tiszaújváros Transz Kft. önerőből finanszírozza, a fennmaradó 249 321 188 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi.

A projekt tervezett összköltsége: 665 282 282 Forint.

A beruházó a telephelyével szomszédos ipari parkban működő multinacionális vállalat, valamint a beszállítóitól származó komplex logisztikai igényre alapozza a nemrég megkezdett fejlesztését. A projekt keretében megépülő 3 977 m2 csarnok és a már meglévő raktárkapacitással együtt a cég képes lesz a jelzett szolgáltatási igényeknek eleget tenni.

A beruházással megvalósul a Tiszaújváros Transz Kft. vállalati célja, miszerint a környezetében működő és fejlődő multinacionális cégek igényeihez igazított raktárkapacitás és így az árbevétel növelése által elérni a tervezett eredményesség növelését, a dolgozói létszám bővítését.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

GOP-2.1.1/B-2013-0483

GOP-3.2.1-11-2013-0027

ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0137

Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyének fejlesztése

A tervezett fejlesztés célja: nagy értékű földmunkagépek tárolására és karbantartására alkalmas 1140 m2-es csarnok, illetve annak megközelítését és kiszolgálását biztosító 9 123 m2-es út és parkoló megépítése.

A Tiszaújváros Transz Kft. “építési terület előkészítése” tevékenységét fejlesztette, melynek keretében több nagy értékű földmunkagép került beszerzésre. Jelenleg ezek a gépek a cég tiszaújvárosi telephelyén fedetlen körülmények között vannak tárolva, mely a szűkös helyviszonyok miatt tovább már nem fejleszthető.

A miskolci telephelyen rendelkezésre álló nagyobb terület, illetve a cég építési terület előkészítésével kapcsolatos megrendelés állománya is Miskolchoz, illetve a város környékéhez köthető, ezért döntött a vezetőség ezen telephely fejlesztése mellett.

A beruházással a meglévő telephely korszerűsítésén túl, csökkennek a logisztikai költségek, melyek így hozzájárulnak a cég hatékonyabb működéséhez.

A beruházás költségeinek 50,3 %-át a Tiszaújváros Transz Kft. önerőből finanszírozza, a fennmaradó   150 000 000 Forintot az Új-Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Úniós támogatás fedezi, a projekt tervezett összköltsége: 301 355 349 Forint.